Itinerary

Day 1
(May 16)
 Drive to Syabrubensi and Hike to Khangjim/Sherpagaun
Day 2
(May 17)
 Trek to Thangsyap/Langtang
Day 3
(May 18)
 Trek to Kyanjin Gompa, Mockup race
Day 4
(May 19)

Race start from Kyanjin Gompa to Syabrubensi 

 Closing Ceremony: 1:00 PM at Syabrubensi
Day 5
(May 20)
Drive back to Kathmandu